онколинк

Новини в Онкологията

www.search.bg

Протеин предсказва изхода за пациентите с начален стадий на рак на гърдата

Според ново проучване нивото на протеина, който свързва клетките, се оказва мощен показател за това дали пациентите с ранен стадий на рак на гърдата ще се нуждаят от по-нататъшно лечение след хирургическа намеса.

Проучването включва опитите на учените да идентифицират биомаркери - протеини, чието ниво варира в карциномите в ранен стадий, за да установят дали има вероятност от разпросранение на рака.

Това е от особено значение, тъй като смъртта на пациентите се причинява не от самия рак на гърдата, а от разпространяването му в лимфните възли и в други органи. Традиционните фактори, които се използват, за да се прецени риска от метастатичен рак, като например броя на засегнатите лимфни възли, размерите и стадия на тумора, често се оказват недостатъчни за тази цел.

В проучване, публикувано в списание Cancer Research на 15 януари 2000, учени от Чикагския Университет проучват данните на 168 жени с ранен стадий на рак на гърдата, който не се е разпространил в съседните лимфни възли. Жените са били подложени на мастектомия, но не са били лекувани с химиотерапия.

Изследователите анализирали туморни проби на жените за E-cadherin - протеин, който свързва клетките. Те открили, че 56% от пациентките с необичайно ниско ниво на E-cadherin живеят 14 г без да развиват метастази срещу 80-84% за тези със средно или високо ниво на E-cadherin.

Учените смятат, че ниското ниво на E-cadherin улеснява откъсването на клетки от тумора и разпространяването им. Освен това, те са анализирали пробите за два други биомаркера - nm23-протеин, който предотвратява разпространяването на рака; и броя на микросъдовете, които снабдяват тумора с кръв. Предишни проучвания показват, че високото ниво на nm23 и малкият брой на микросъдовете определят нисък риск от метастази за пациентите с рак на гърдата.

Когато E-cadherin, nm23 и броят на микросъдовете се отчитат заедно, маркерите са още по-сигурни. Учените твърдят, че пациентите с високо ниво на E-cadherin и nm23 имат поне 93% шанс за дълготрайно оцеляване; пациентите с ниско ниво на E-cadherin и nm23 и голям брой микросъдове имат едва 44% шанс за живот.

"Нашият анализ доказва, че биомаркери като E-cadherin са по-важни, дори от размерите на тумора, неговия стадий на развитие, наличието на естероген рецептори или от възрастта на пациента", казва Хайман. За разлика от туморните характеристики, биомаркерите дават специфична информация относно това къде ракът има склонност да метастазира. Стъпките на метастазирането включват ангиогенеза или разрастване на кръвоносни съдове; инвазия на ракови клетки; промени в скоростта на разпространяването на тези клетки.

Ангиогенезата, измерена чрез броя на микросъдовете, се появява рано, докато промените в разпространението на рака (указани от E-cadherin) се развиват много по-късно. Тези промени настъпват с различна скорост и по различен начин при отделните пациенти. "Ракът на гърдата се развива по много различни начини", казва д-р Клифърд Худис, шеф на онкологичен център по рак на гърдата в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. " Има промени, които не могат да се наблюдават под микроскоп и информация за тях може да бъде получена чрез измерване на биомаркерите".

В допълнение, биомаркерите могат да покажат на лекарите дали пациента има вероятност да развие метастази. " Две трети от пациентките с негативни лимфни възли никога не ще развият метастази, даже без химиотарапия," казва Самуел Хелман професор от Чикагския университет.

Точно в тези случаи, много от пациентите се лекуват с химиотерапия и лъчетерапия, от които те не се чувстват добре, допълва той. Идентифицирайки биомаркерите би било възможно лекарите да елиминират допълнителното лечение, когато това не е необходимо и да го включат за пациентки, които са с висок риск от метастази.

 

back