hit.bgwww.search.bg 

Колоноскопията- най-добър метод за скрининг на колоректалния карцином

Д-р Амнън Соненберг и колегите му от Veterans Affairs Medical Centre и университета в Ню Мексико използвали компютърен модел, за да сравнят кой от трите метода на първостепенен скрининг - хемокулт тест, флексибилна ректосигмоскопия и колоноскопия е едновременно ефикасен и евтин при колоректалния карцином. Според анализите хемокулт тестът открива 16% от колоректалните карциноми в сравнение с 34% за флексибилната ректосигмоскопия и 75% за колоноскопията. Освен това статистиката показва, че колоноскопията е далеч по-евтин метод за скрининг. Авторите на проучването заключават, че колоноскопия веднъж на 10 години е далеч по-ефективен метод, който спестява много средства в сравнение с втория алтернативен метод - хемокулт теста. Д-р Джеймс Луис от Медицинския университет Пенсилвания във Филаделфия твърди, че установяването на колоноскопията като традиционен метод на скрининг ще доведе до спасяването на повече човешки животи, отколкото флексибилната ректосигмоскопия и вероятно на по-ниска цена.

back