онколинк

Новини в Онкологията

www.search.bg

Нови надежди за болните от рак?

В мембраната на туморните клетки е открит рецептор наречен HER2 protein. Активирането на този рецептор води до бързото делене на туморните клетки. Свръхекспресирането (повишено количество) на този рецептор по повърхността на злокачествената клетка, по точно върху нейната мембрана, се счита за лош прогностичен белег при туморните заболявания. Изследването на този рецептор става с имунохистохимични методи. Установени са три степени на експресия, като има зависимост между степента и злокачествеността на туморния процес. Този рецептор се открива при различни видове тумори, като предварителните изследвания показват най-добра корелация при рака на хранопровода, млечната жлеза, туморите в лицево челюсната област и др.

Какво е практичното значение на изследването на HER2 protein?

Наличието на свръхекспресия на този рецептор налага по активно поведение към туморния процес, а именно включване в лечебния арсенал на полихимиотерапия от по висок ред с максимални дози, интервали и брой курсове. Включване на препарати, които блокират този рецептор би било идеалното лечение. В момента е в процес на изследване и експериментално приложение на препарат, който блокира HER2 рецептора, като не позволява свързването на растежния фактор с него. По този начин се забавя деленето на туморната клетка. Този препарат се нарича Herceptin на фирмата Hoffman-La Roche и в момента е в период на регистрация в Европа. За сега се проучва неговото действие и ефективност при лечението рака на гърдата, в случаите със свръхекспресия на HER2. Резултатите за сега са обнадеждаващи.

back