знаете ли,че…/онколинк/ за автора

Учени изследват възможна връзка между рака на гърдата и вирус при мишките

 

Екип от видни учени и лекари предполага, че в САЩ една трета от случаите на рак на млечната жлеза вероятно е свързана с вирус, пренасян от мишките. Групата от международни учени обсъжда доказателствата за тази идея на конференция в North Shore Hospital.

В подкрепа на тази хипотеза е растящото разпространение на рак на гърдата в Лонг Айлънд заедно с невъзможността на учените да обяснят повишения риск от това с някаква специфична особеност на околната среда. Освен това е била разработена и патентована ваксина срещу въпросния вирус, наречен "Mouse Mammary Tumor Virus"(MMTV).

Както забелязали няколко от говорителите на екипа, в продължение на повече от 30 години MMTV се е оценявал като патоген, типичен за мишките. Но напредъкът на съвременните технологии позволява да се откриват вирусните частици в туморите и да се дава все повече информация за връзките между заболяванията у хората и животните. Майрън Арлън- шеф на отделението по хирургична онкология в North Shore смята, че сходството между миграциите на хората и мишките е показателно и отговаря на въпроса за вирусното заразяване.

Някои изследователи са изчислили, че около 10% от злокачествените заболявания в развитите страни и около 25% в развиващите се страни вероятно се дължат на вируси.

Томас Стюарт- професор в университета в Отава и Уилиам Камерон- старши сътрудник в Института Wellcome в Лондон, се съгласяват, че разпространението на рак на млечната жлеза варира в различните региони, а също и че етническите генетични заложби не обясняват тези различия. Те изтъкват факта, че хората, които се местят от място с ниско разпространение на рак на гърдата на място с по-високо такова, са подложени на постепенно увеличаване не риска от рак. Например японки, които са се заселили в САЩ, руски еврейки, които са се преместили в Израел или пък южноазиатки, емигрирали в Южна Африка, претъпяват повишаване на случаите на рак за период 10-20 години.

Интересното е, че тези миграции съвпадат с начина на преселване и присъствието на обикновените домашни мишки, които са широко заразени с вируса MMTV. Разбира се, може да се даде обяснение и с промяната в околната среда, както и с промяната на хранителния режим.

Други учени пък са открили 95-процентова съвместимост на генът на MMTV с 40 % от случаите на рак на млечната жлеза у хората. Те се запитали дали разпространението на болестта би могло да се съпостави с разпространението на различни породи мишки. Учените открили, че ракът на гърдата се разпространява най-широко там, където местните или донесените от други райони мишки са носители на MMTV. Обратно, в области, където преобладаващи са други гризачи, като Mus Musculus, които обикновено не могат да бъдат носители на MMTV, рискът от рак на гърдата е значително занижен.

" Наблюдава се пренасяне на вируса от мишките върху някои жени", казва Стюарт. Той добавя, че MMTV изпълнява ролята на мутаген. Това означава, че MMTV може да предизвика рак, защото при заразяването на клетката вмъква своята ДНК в клетъчните хромозоми и би могъл или да активира онкогените или да потисне действието на тумор- инхибиращите гени. Стюарт смята, че ваксинацията би била подходяща за жени и момичета, които не са били изложени на вируса.

Повече доказателства са поднесени от Поли Едкин- доцент по медицина в Медицинския Колеж в Ню Йорк. Тя направила справка с по-ранни сведения и събрала данни от различни проучвания. Заедно със своя изследователски екип тя открила ДНК секвенциии реално идентични с тези на MMTV гените в 37% от изследваните тумори. Такива MMTV-секвенции не били открити в нормалните тъкани на гърдата. Поли Едкин твърди, че резултатите от нейните проучвания подкрепят вероятността определен процент от раковите заболявания да се дължат на ретровируси (като например MMTV). Тя също така докладвала непубликувана информация, според която MMTV гени са били открити и у жени с рак на гърдата и нехочкинови лимфоми, а дори и у пациенти с рак на простатата. " Следователно вирусът не е полово специфичен и може да бъде причинител и на други заболявания. Очевидно, необходими са повече изследвания", казва д-р Едкин.

В заключителните си забележки Люк Монтание- съоткривател на вируса на СПИН и професор по медицина в института PASTEUR в Париж, отбелязва, че лимфомата на Бъркит, ракът на шийката на матката, ракът на черния дроб и Капожи саркомът имат вирусен произход. Той се съгласил с теорията за пренасянето на вируса MMTV от мишките върху хората и добавил, че ракът на гърдата у хората би могъл да представлява рекомбинация на MMTV елементи и човешки ретровирусни елементи.

Всички участници в конференцията се съгласили, че епидемиологичните доказателства са впечатляващи, но хората не бива да изпадат в паника, защото са необходими още проучвания. На преден план в изследванията са поставени биологичните особености на MMTV, необходимият период на контакт за инфекция, дали вирусът би могъл да се предава чрез спермата, а също така и MMTV- секвенциите в други болести и потенциалната роля и ефективност на ваксината.

 

back