онколинк

Новини в Онкологията

В тази част ще се опитам да представям интересни новости в Онкологията, които са превод от статии или материали от специализирани интернет сайтове

Разработен е нов тест за диагноза на рак на дебелото черво.

Американски изследователи откриват маркер на белодробния рак -

Колоноскопията- най-добър метод за скрининг на колоректалния карцином

Нова комплексно лечение удължава живота на пациентите с рак на стомаха

Ликопен като средство за борба с рака

Генната терапия трябва да се усъвършенства въпреки възможните рискове

Учени изследват възможна връзка между рака на гърдата и вирус при мишките

Днешна биопсична технология може да бъде утрешно лечение на рака на гърдата

Нов тест може да подпомогне скрининга на рака на дебелото черво

Протеин може да индикира рискът от рецидив при пацииентки с рак на гърдата

Ново лекарство спира разпостранението на меланома при мишки

Нов лечебен метод дава надежди за болните от рак на простатата

Рискът от рак може да започне още в утробата

Хормонозаместителната теапия в менопаузата би могла да увеличи риска от рак на гърдата

Celebrex - нестероидно противовъзпалително лекарство очаква одобрението на Американското управление за храни и лекарства, като средство срещу предракови заболявания

Протеин предсказва изхода за пациентите с начален стадий на рак на гърдата

Нова ваксина срещу рак на колона дава надежди

Домашен тест открива цервикален карцином

Опиоид растежен фактор може да помогне на раково болните пациенти.

Открит е маркер за увеличен риск от рак на гърдата

Нови надежди за болните от рак?

 

back