д-р Румен Тулев

Пластично възстановяване при злокачествени новообразувания на кожата на лицето

Пластично възстановяване при злокачествени новообразувания на кожата на лицето

 

Кожните карциноми са най-честите злокачествени заболявания в човешката патология, като възникват най-често по кожата на главата.

Оперативното отстраняване на тези тумори в лицевата област изискват добре планирани пластични операции с цел естетически приемливото възстановяване на предната част на лицето без да се пренебрегва необходимостта от радикално отстраняване на тумора. При тези операции е необходимо съхраняване на функцията на органите, контурите на лицето и симетрията на лицевите половини. Белезите трябва успешно имитират естествените кожни гънки и да са почти незабележими.

Тук ще представя част от моя опит за пластично възстановяване на кожните дефекти на лицето по повод злокачествени новообрзувания на кожата със несвободна кожна пластика.

 

Преди

 

След