д-р Румен Тулев

Реконструкция с имплант при рак на гърдата

Реконструкция с имплант при рак на гърдата

 

Обемът на оперативните интервенции при рак на гърдата зависят от  големината на тумора, разположението, разпространението му в съседни структури, наличните лимфни метастази. В случаите с малък тумор до 2-3 см е подходяща секторална резекция на гърдата(отстраняване на туморно променената част от гърдата заедно с част от здравата тъкан около нея )  с лимфна дисекция. При обсъждане на обема на операцията с последваща реконструкция на гърдата, може да  се има в предвид субкутанната мастектомия с последваща реконструкция с имплант. Субкутанната мастектомия е подходяща при тумори, които не са в близост с ареолата. Тя е по радикална операция от секторалната резекция, защото се премахва почти целия паренхим на гърдата в която може да има има остатъчни туморни клетки, които да доведат до рецидив на заболяването. Тя се доближава по радикалност с радикалната мастектомия при която се отстранава кожата и ареоломамиларния комплекс.

В последно време се обсъжда и така наречената субкутанна мастектомия и на здравата гърда с едномоментна реконструкция с имплант. С това се постигат два ефекта:

 първо-премахване на таргетната жлезна тъкан в гърдата, където може да се развие ново туморно заболяване,

 второ- по добра симетризация на двете млечни жлези след реконструкцията с импланти.

Тук ще споделя моя опит в реконструктивната хирургия на гърдата:

Ø  Субкутанна мастектомия с лимфна дисекция и реконструкция с имплант по повод карцином на дясна гърда, горно вътрешен квадрант с р-ри 3 см.  :

Ø  Субкутанна мастектомия  с лимфна дисекция по повод карцином на лява гърда, горно външен квадрант с р-ри 2,5 см и профилактична субкутанна мастектомия на дясна гърда и реконструкция на двете гърди с имплант:

        

Ø  Радикална мастектомия по повод карцином на дясна гърда, централен квадрант и субкутанна профилактична мастектомия на лява гърда с реконструкция на двете млечни жлези с имплант:

Ø  Субкутанна мастектомия с лимфна дисекция по повод карцином на лява гърда, долно външен квадрант и профилактична субкутанна мастектомия на дясна гърда с реконструкция на двете млечни жлези с имплант: