лого www.search.bg 

Нова комплексно лечение удължава живота на пациентите с рак на стомаха

Комбинация от хирургия, лъчетерапия и химиотерапия значително увеличава шансовете за оцеляване на пациентите с рак на стомаха в сравнение с хирургическата намеса сама по себе си . Според експертите на Американската Организация по Клинична Онкология този метод би трябвало да се превърне в нов стандарт на грижа за тези пациенти.

В проучване на Джон Макдоналд от Център за Борба с Рака "St. Vincent" в Ню Йорк са били лекувани 566 пациента с рак на стомаха в различна степен на развитие. При 85% от тях ракът е бил засегнал лимфните възли. Половината от пациентите са били подложени на операция (настоящият стандартен метод за борба с рака) без прилагане на по-нататъшно лечение. Другата половина от пациентите са били подложени на операция, последвана от комбинация на химиотерапия (с лекарствата 5-FU и leucovorin) и лъчетерапия. Три години след началото на проучването 49% от пациентите, на които били приложени лъчетерапия и химиотерапия, били все още живи. От пациентите, лекувани само чрез хирургическа намеса, оцелели едва 32%. След още 5 години 50% от останалите пациентите, получили допълнително лечение, били живи в сравнение с 40% от другата група пациенти.

През 1999 в САЩ са били регистрирани 21900 случая на рак на стомаха. От тях 13500 пациента са починали. Само 20% от пациентите с рак на стомаха оцеляват около 5 години, защото до момента на поставяне на диагноза, ракът обикновено се е разпространил в регионалните лимфни възли, както и в други части на тялото, където метастазите продължават да растат.

"При тази болест нямаме голям избор", твърди д-р Макдоналд. "Тази комбинирана терапия значително увеличава шансовете за оцеляване и трябва да се прилага на пациентите с повишен риск от рецидив и смърт."

Дейвид Келсен- шеф на гастроинтестиналното отделение в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center в Ню Йорк се съгласява с Макдоналд, но предупреждава, че лъчетерапията крие известни рискове. Лъчетерапията, използвана в това проучване, е била стриктно контролирана, а пациентите са били внимателно наблюдавани, като при някои от тях се е наложила промяна на дозата лъчетерапия. При невнимателно приложение и дозировка лъчетерапията би могла да причини тежки странични ефекти.

Д-р Келсен добавя проучването е било проведено между 1991 и 1998. Оттогава са се развили по-добри хирургични методи и са се появили нови лекарства за химиотерапия. Тези подобрени средства за борба с рака биха могли да намалят необходимостта от прилагане на лъчетерапия при пациентите с рак на стомаха.

back